Studio Dries Verhoeven

Phobiarama © Willem Popelier

Dries Verhoeven (1976 Oosterhout, NL, geen familie) is een theatermaker en beeldend kunstenaar. Sinds 2020 neemt hij zitting in de Akademie van Kunsten.

Hij maakt installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Op de grens tussen performance- en installatiekunst zet hij de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. De toeschouwer wordt direct betrokken bij het werk of krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ervaring te sturen.

In zijn werk markeert Verhoeven aspecten van de sociaal maatschappelijke realiteit waarin we leven. Het gaat hem niet om het overdragen van een stelling ten opzichte van die realiteit, maar veel meer om het activeren van het denken van de kijker, de aansporing tot kritische reflectie. Hij hoopt twijfel te zaaien over de dominante systemen die ons leven en denken ongemerkt bepalen. De laatste jaren waren het onder andere het huidige crisis-denken en de invloed van digitale media op intermenselijke verhoudingen die de aanleiding vormden voor een werk.

Dirk werkt pakweg 2 dagen per week als communicatie-/contextman voor Studio Dries Verhoeven vanuit het kantoor in de Vechtclub XL, Utrecht.