Masterclass Film & Leven #4 – American Independents

Still uit Interstellar van Christopher Nolan

Still uit Interstellar van Christopher Nolan

Na drie succesvolle edities van de Masterclass Film & Leven onder leiding van master Gawie Keyser en productie van Dirk Verhoeven voegen Domein voor Kunstkritiek en EYE Filmmuseum komend najaar nieuwe dimensies toe aan deze cursus over verdieping in de film- en kunstkritiek. In de vorm van publicatie van de eindessay’s op Het Groene LAB, het digitale platform voor achtergrondverhalen, reportages en onderzoeken van het weekblad De Groene Amsterdammer.

Over Film & Leven
In vijf bijeenkomsten gaat een select groepje cursisten dit najaar in EYE samen met filmjournalist Gawie Keyser de uitdaging aan een nieuwe, onafhankelijke filmkritiek te ontwikkelen, inspelend op het actuele debat over de toekomst van de kunstkritiek. Hierbij zullen ontwikkelingen zoals de toenemende neiging van kranten gebruik te maken van ‘brandend content’ uitgebreid aan de orde komen.

Thema Film & Leven 2016
American Independents, naar aanleiding van een speciaal programma over de onafhankelijke Amerikaanse cinema, dit najaar in EYE.

Ga naar de website van het Domein voor Kunstkritiek, waar je je binnenkort op kunt geven voor deze masterclass.

Eerdere edities van Masterclass Film & Leven die Gawie & Dirk onder de vleugels van het Domein organiseerden:
– Masterclass Film & Leven #1 – i.s.m. Cineville – Amsterdam, 2013 – 2014
– Masterclass Film & Leven #2 – i.s.m. Cineville & Louis Hartlooper Complex – Utrecht, 2015
– Masterclass Film & Leven #3 – special edition i.h.k.v. William Kentridge – i.s.m. EYE Filmmuseum – Amsterdam, 2015