Bloggen en online presentatie – Theaterschool & Fontys

Vanuit het Domein voor Kunstkritiek verzorgt Dirk schoolseizoen 2017-2018 weer lessen in bloggen en online presentatie op de Theaterschool in Amsterdam. Hij leert de tweede-, derde- en vierdejaars studenten van de voltijds docentenopleiding over online profilering, wat zet je op je (makers)blog, hoe vertel je over jezelf een relevant en interessant verhaal?

In seizoen 2016-2017 gaf Dirk al lessen in bloggen en interviewen aan de eerste- en tweedejaars.

Begin 2019 gaf Dirk een les online presentatie aan de eerstejaars studenten van de Fontys Dance Academy te Tilburg.